Ako nainštalovať / konfigurovať Zend Framework 2 na Azure? - azúrový, zend-frame2

Klient sa ma spýtal ak je možné nainštalovať zf2 v prostredí Azure, Nepoužíva som azurou, aj keď viem, že je možné nakonfigurovať virtuálny server s linuxom, rád by som vedel, či je to návod, alebo či nie je možné nainštalovať zf2 na Azure.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Windows Azure podporuje PHP a tiež podporuje rôzne PHP frameworky ako Zend Framework.

Môžete nájsť pekný blog: Konfigurácia aplikácií Zend Framework pre systém Windows Azure na Zend a Azure popisujú konfiguráciu databázy, relácie, ukladanie do vyrovnávacej pamäte a mnoho ďalších.

Dúfam, že to pomôže.


Ponuka