Ako robiť pop pred SMTP s Zend Mail? - zend-frame, smtp, pop3

Práve som začal používať Zend Mail Compoment a potrebujem pop pred SMTP, ale v zend mail doc sa o tom nezmienil.

Môže niekto poradiť o tom?

Vďaka

odpovede:

5 pre odpoveď č. 1

POP pred SMTP nie je súčasťou SMTP štandardu,je to len hack používaný na kontrolu toho, že klient pripojený k SMTP serveru má platné poverenia, bez použitia vlastných autentizačných mechanizmov SMTP.

Stačí použiť Zend rámec otvorte poštovú schránku POP samia potom pošlite poštu prostredníctvom protokolu SMTP.


Ponuka