Návrh ASP Gridview - asp.net, gridview

Som dosť nový na to.

Mám ASP gridview kontrolu tak, že v mojejprogram, keď niekto zadá e-mailovú adresu a predloží, výsledky sú zobrazené (to funguje). Čo ma zaujímalo, je možné zmeniť rozloženie zobrazenia mriežky tak, aby sa na jednom riadku nezobrazovali všetky výsledky, a preto môžem presunúť niektoré výsledky do nového riadku nižšie, pretože ak pridám viac dátových polí, jeden riadok ešte dlhšie na stránke.

Ak by som mohol vidieť niektoré z vašich príkladov rôznych gridviews, ktoré by boli skvelé.

Vďaka.

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

Ak použijete opakovač namiesto zobrazenia mriežky, budete mať oveľa väčšiu kontrolu nad vykresleným výstupom ...

Potom môžete použiť divs namiesto tabuľkových stĺpcov a nechať ich vľavo s css. Potom by sa zabalili na ďalší riadok, ak je na jednej obrazovke príliš veľa "stĺpcov".


Ponuka