IPC s Ruby 1.8.5 - rubín, ipc, náčrtok

Musím urobiť IPC s Ruby 1.8.5. Chyba je, že je to Ruby, ktorý je dodávaný so službou Google SketchUp a je iba podmnožinou úplného rozhrania Ruby API. Takže neexistuje žiadna trieda Socket a žiadna DRB.

Aký je iný spôsob, ako robiť IPC s Ruby?Čokoľvek, čo používa triedu súborov, ako sú pamäťové súbory alebo niečo podobné? Som úplne nový pre IPC, a preto sa ospravedlňujem, ak mi chýba niečo zrejmé.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Najnovšia verzia aplikácie SketchUp je dodávaná s Ruby 1.8.6. Môžete si stiahnuť (ak už nie ste) jadrom Ruby API a práve require bez ohľadu na súbory, ktoré potrebujete, implementovať svoj skript.

Testovanie kódu Non-SketchUp Ruby je oveľa jednoduchšie mimo SketchUp s príkazovým riadkom alebo editorom ako SciTE. Potom môžete pridať kód SketchUp pre testy v rámci aplikácie.

Stiahnuť Ruby

Stiahnutie


Ponuka