Použitie webovej aplikácie django backend s mobilnou aplikáciou na ReactJS - python, django, reakjs, web, mobile

Mám backend webovej aplikácie od django, zahŕňam registrácie / profil používateľa, možnosť pridať súbor fotografií (video) a zobraziť ich a zoznam miest so schopnosťou ich rezervácie.

Teraz musím pridať schopnosť pracovať s mobilnou aplikáciou napísanou v ReactJS.

Problém je, že predtým som nepracovals mobilnými aplikáciami a neviem, akú stratégiu si mám vybrať, ale vývojár frontend nefungoval s backendom. Môžem preniesť premenné django priamo do kódu ReactJS? Potrebujem ďalšie technológie alebo rámce? Bol by som vďačný, keby niekto zdieľal svoje skúsenosti a opísal, ako to urobiť (najlepšie aspoň najjednoduchším spôsobom)

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Musíte vytvoriť API REST. Vo vašom prípade by najlepším riešením bolo vytvorenie rozhrania API Rámec Django REST,

Je to veľmi silný rámec pre vytváranie API. Poskytujú nejaké pekné návody, aby ste s ním mohli začať.

Potom môžete vytvoriť aplikáciu frontend s React pomocou volaní API.


Ponuka