Kde nájdem zložku Zend Framework Zend_Gdata? - php, zend-framework, gdata, gdata-api

Hľadám Zend Framework Zend_Gdatakomponentu som už stiahol ZendFramework-minimal-2.2.0, ale nemohol som nájsť túto zložku v priečinku knižnice, kde môžem stiahnuť túto súčasť Zend Framework?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Zaujímavosťou som to nedávno hľadal.

http://framework.zend.com/downloads/latest

Pozrite si sekciu Ďalšie načítanie v spodnej časti stránky


Ponuka