Inštalácia Zend 1.11 - php, zend-framework

Mám v súčasnosti PHP 5.4 setup, môžeme s ním nainštalovať Zend 1.11, alebo musíme ísť na Zend 2 (nemuseli sme sa stretnúť s dôstojnými tutoriálmi vysvetľujúcimi nastavenie pre Zend 2 na WAMP)

Snažil som sa inštalovať 1.11, ale vyskytuje chybu pri používaní zf CLI

***************************** ZF ERROR ********************************
In order to run the zf command, you need to ensure that Zend Framework
is inside your include_path.  There are a variety of ways that you can
ensure that this zf command line tool knows where the Zend Framework
library is on your system, but not all of them can be described here.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Môžete úplne spustiť Zend Framework 1.11 s PHP 5.4.

Chyba, ktorú dostávate, je to, že sa pokúšate použiť príkaz "zf" na príkazovom riadku, ale PHP nemôže nájsť, kde je načítaný Zend Framework. include_path v súbore php.ini a aktualizujte cestu tak, aby ste uviedli, kde ste nainštalovali Zend Framework.

Nezabudnite reštartovať webový server potom, čo ste to urobili!


Ponuka