Môže Zend Framework fungovať úplne bez Zend Server? - php, zend-framework, zend-server

Obnovujeme starý kód, ktorý používaZend rámec. Starý kód rozširuje niekoľko tried Zend, vyvolá getOptions () a používa niektoré ďalšie funkcie Zend. Pokúsili sme sa nainštalovať Zend Framework s XAMPP (kliknite na tu) bez servera Zend. Máme veľa chýb, ktoré zabraňujú správnemu vykresľovaniu starých stránok.

Je Zend Server nevyhnutný na použitie všetkých metód atď. Zend Framework?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Áno, môžete spustiť Zend Framework bez ZendServer (a ja som si myslel, že je to oveľa bežnejšie nastavenie, než ako obaja spoločne.) Jediné, čo môžem myslieť v ZF, ktoré by vyžadovali Zend Server by bolo Zend Server Cache Backend,

Je pravdepodobnejšie, že vaša otázka nie je k dispozíciirozdiel v konfigurácii medzi starým serverom a novým. Ak môžete uviesť príklady niektorých chýb, ktoré ste dostali, mohli by sme navrhnúť, kam sa pozrieť.


Ponuka