Je potrebné integrovať phpFox a Wordpress tak, aby existoval jeden login - php, wordpress

phpFox by sa mal starať o správu prihlásenia používateľa,pridať používateľov a upraviť používateľov. Ale chceli by automaticky vytvoriť zodpovedajúci účet Wordpress, keď sa používateľ prihlási na phpFox. A keď sa používateľ prihlási do phpFoxu, používateľ sa automaticky prihlási do Wordpressu, takže používateľ naozaj nevedomý, či existuje prihlasovacie meno Wordpress alebo používateľský účet.

Aký by bol najlepší spôsob, ako to urobiť?

Aplikácie budú na tom istom serveri, aby mohli uskutočňovať natívne hovory alebo používať zvlnenie.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Ukončili sme to tým, že sme vytvorili používateľ WP (pomocou jquery ajax call), keď bol používateľ phpFox vytvorený. A potom, keď sa používateľ phpFox prihlásil, použite znovu jquery na odoslanie do prihlasovacieho formulára WP.


Ponuka