prepojenie s databázou Oracle v Reactjs - node.js, reactjs, oracle11g

I am doing a database project using reactjs for frontend a databázu Oracle pre pripojenie k databáze. Mnoho zdrojov pre pripojenie React a MySQL je k dispozícii, ale v relácii nie je takmer žiadny zdroj na pripojenie k databáze Oracle. Ako to robím? dokumentácia pre nodejs oracle pripojenie je available.so môžem pripojiť s databázou, ale ako môžem zobraziť výsledky na localhost pomocou Reactjs? Snažil som sa vytvoriť jednoduchý súbor javascript a spojiť sa s Oracle v it.I bol schopný získať dáta na konzole, ale ako môžem post na localhost?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

You need apis for acting as a bridge between reakjs aplikácie a oracle db. Môžete použiť ľubovoľný backendový stoh pre pripojenie Oracle db a apis ako nodejs, python atď. Reactjs sa nepoužíva pre aplikácie na bočnej strane servera, iba pre frontend, ktorý má byť spustený vo vnútri prehliadača.


Ponuka