Ako môžem spustiť dotaz SQL pomocou skriptu shell pre mysql server. Som nováčka pre shell shelling. mysql, sql, shell

Server: MySQL Dotaz: SQL Požiadavka: Shell Script

Ako môžem spustiť dotaz SQL pomocou skriptu shell pre mysql server. To mi pomôže pri automatizácii úlohy.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1
mysql -u USER -p PASSWORD -h MYSQLSERVERNAME -e "select * from foo..." database-name

Ponuka