bootstrap multiselect: TypeError: $ (...) .multiselect nie je funkcia - jquery, twitter-bootstrap

Chcem používať modul bootstrap multi select: Bootstrap Multiselect

ale nefunguje to pre mňa.

<script type="text/javascript" src="dist2/js/bootstrap-multiselect.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="dist2/css/bootstrap-multiselect.css" type="text/css"/>

<script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){

$("#doc_1").multiselect();

});

</script>

odpovede:

8 pre odpoveď č. 1

musíte mať pred pluginom knižnicu jquery a knižnicu bootstrap:

<!-- Include Twitter Bootstrap and jQuery: -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" type="text/css"/>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Include the plugin"s CSS and JS: -->
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap-multiselect.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-multiselect.css" type="text/css"/>

Poznámka:

CSS by ste mali vždy umiestniť pred akýmkoľvek skriptom.

Získajte odkaz tu.


12 pre odpoveď č. 2

Dnes som sa stretol s tým istým problémom pri písaní vzorky na testovanie multiselect Bootstrapu, a to aj po odkazovaní na súbory v správnom poradí v mojom .cshtml.

Ukázalo sa, že som odkazoval na jqueryknižnica dvakrát a raz som to napravil, začal fungovať dobre. Niekedy pomocou nástrojov pre vývojárov Chrome nemôžete dvakrát zobraziť knižnicu, ak kliknete pravým tlačidlom myši na stránku a zobrazí sa zdroj, uvidíte, či je duplikovaná.


3 pre odpoveď č. 3

Zahrňte nasledujúce súbory JQuery a Bootstrap do index.html.

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-multiselect/0.9.13/css/bootstrap-multiselect.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.0.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-multiselect/0.9.13/js/bootstrap-multiselect.js"></script>

0 pre odpoveď č. 4

Ak chcete pridať k Indiovej odpoveď, čelil som rovnakémuproblém, kde som mal dva jquery odkaz a preto mal list list namiesto multiselect rozbaliť. Dôvodom bola skutočnosť, že moja stránka bola zdedená na stránke rozloženia, ktorá mala vlastný odkaz na jquery. Preto sa uistite, že máte odkaz v zdieľanom / _Layout.cshtml alebo na vašej stránke, na ktorej ste zavádzajúci rozbaľovací zoznam.


0 pre odpoveď č. 5

Ak sa niekto ako ja dostal do tejto kontroly

  1. existuje nejaký duplikát jquery/js vstup
  2. je js files sú správne poradie?
  3. píšeš <script href= namiesto <script src= : D

Súvisiace otázky
Ponuka