Sledujte vybrané prepínač a aplikujte štýl na fly - jquery, css, rádio tlačidlo

Potrebujem sledovať, ktorý prepínač je začiarknutý a pridať / odstrániť štýl.

Ako zistiť, ktoré prepínač sa momentálne kontroluje. Môžem sledovať iba to, čo je predvolene začiarknuté, keď používateľ otvoril stránku.

Môže niekto pomôcť s kódom a zdieľať odkazy s ďalšími informáciami o použitých metódach.

Veľká vďaka!

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

pridať zmeniť udalosť

var $radio = $("input[type="radio"]");

$radio.on("change", function() {
var $this = $(this);
this.checked ? $this.addClass("a") : $this.removeClass("a");
$radio.not(this).removeClass("a");
});

začiarknite políčko Fiddle


0 pre odpoveď č. 2

jQuery: skontrolovať to môže urobiť pre vás. Slučka cez vaše rádiové vstupy (s each, tiež jQuery) a vyhľadajte kontrolovaný vstup.

Niečo takého (nevyskúšané):

jQuery.each(".radio_inputs", function() {
if ($(this).is(":checked")) {
$(this).addClass(".checked_input");
}
});

http://api.jquery.com/checked-selector/ a http://api.jquery.com/jQuery.each/


Ponuka