Aké ekvivalentné typy údajov v WinApi v jazyku JavaSE? java, c ++, c, winapi

Aké ekvivalentné typy údajov v WinApi v jazyku JavaSE?

Táto otázka s cieľom využiť techniku ​​JNA v JavaSE. Napríklad zistil, že WORD Equivalent je krátky.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Tu je to, čo som zhromaždil (urobil som len primitívne prvky):

Legenda: JAVA - WINAPI (.NET názov typu)

  • byte - CCHAR (Byte) (Typ BYTE v systéme Windows je nepodpísaný (0 až 255). Použitie kódu CCHAR udáva správny rozsah (-128 až 127)
  • krátky - INT16 (krátky)
  • int - INT32 (celé číslo)
  • dlhá - INT64 (dlhá)
  • plavák - FLOAT (Single)
  • dvojité - dlhé (dvojité) (pravdepodobne nie je pravda ... žiadne 64-bitové plávajúce body vo WINAPI)
  • bool - BOOLEAN (Boolean) (v .NET, existujú 2 booleovské typy: BOOL (4 bajty) a BOOLEAN (1 bajt))
  • char - WCHAR (Char)

Dala som obe verzie WINAPI, pretože ak používate C, môžete použiť buď TypeName. Ak ste v C # alebo VB.Net, budete potrebovať TypeName medzi zátvorkami.


Ponuka