Môžeme skenovať testovanie databázy pomocou Selenium? java, sql, selén

Ak je potrebné písať skript pre minimálne využitie SQL pre testovanie databázy webových stránok pomocou selénu alebo manuálne testovanie stačí?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Nie selenium (tester prehliadača), ale môžete použiť JBehave.

Mali by ste použiť JBehave (alebo podobne BDD nástroj) na riadenie testovania systému.

vy mohol robiť to pomocou jednotkových testov, ale nebolo by to preto, lebovyžaduje, aby bola prítomná databáza a že je zvyčajne mimo rozsahu "testu jednotky". Nemá žiadny zmysel používať posmešný rámec, pretože to je databáza, ktorú chcete testovať, nie kód, ktorý ho volá.


Ponuka