Skenovanie čiarových kódov postupne so zxing - java, android, zxing

Momentálne používam ZXing na skenovanie čiarových kódov v mojomapp. Môžem skenovať čiarový kód, uložiť výsledok a opäť otvoriť skener skenovať viac čiarových kódov, ale chcem, aby skener zostal otvorený, aby som mohol skenovať viac produktov jeden po druhom.

Sledoval som to (https://code.google.com/p/zxing/wiki/ScanningViaIntent) Výučba doteraz, ale neposkytuje informácie o tom, ako ich skenovať s udržaním skenera na obrazovke.

V systéme iOS je možné používať súpravu ZBar SDK.

Ďakujeme za vstup a pomoc.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

To nie je možné.Môžete to robiť s aplikáciou samotnou, ale nie zámerom.


Ponuka