Výhody použitia foreach v porovnaní s pre - javascript, slučky, pre - slučky, foreach

Aké sú výhody používania a forEach slučka v porovnaní s a for slučka?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Pre, foreach. Pre a pre se mierne líšia výkonnosť. Majú približne rovnakú rýchlosť. Ale forachová slučka využíva viac miest pre lokálne premenné.

Cyklus for-loop je rýchlejší ako slučka foreach, ak má byť pole prístupné len raz na jednu iteraciu.

zdroj: https://www.dotnetperls.com/for-foreach


Ponuka