Skener čiarového kódu Zxing nezobrazuje informácie o produkte - android, zxing

Mám zxing scan integrovaný do môjhoale problémom je, že keď používateľ skenuje niečo, čo sa zobrazia informácie o projektoch. Nechcem, aby som po skenovaní skener vrátil do mojej aplikácie.

Intent intent = new Intent(this, com.google.zxing.client.android.CaptureActivity.class);
startActivityForResult(intent, 0);

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Toto nie je spôsob spustenia aplikácie zámerom, takže si nemyslím, že by ste dokonca spustili čítačku čiarových kódov.

Myslím, že spúšťate svoju vlastnú internú kópiu, ktorú nepotrebujete a mali by ste ju odstrániť. Skutočná aplikácia bude reagovať na váš zámer.

To urobiť: https://code.google.com/p/zxing/wiki/ScanningViaIntent


Ponuka