Ako získať zdrojový kód HTML z webového prehliadača Gecko? InnerHtml už neexistuje - c #, gecko, geckofx

GeckoFx V22

GeckoElement element = null;
var geckoDomElement = WebBrowser1.Document.DocumentElement;
if(geckoDomElement  is GeckoElement)
element = (GeckoElement)geckoDomElement ;

var innerHtml = element.InnerHtml;

ale už nie je InnerHtml metóda. Ako získať zdrojový kód HTML z webového prehliadača Gecko?

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

Hrajte na GeckoHtmlElement namiesto GeckoElementu.

GeckoHtmlElement element = null;
var geckoDomElement = WebBrowser1.Document.DocumentElement;
if(geckoDomElement is GeckoHtmlElement)
{
element = (GeckoHtmlElement)geckoDomElement;
var innerHtml = element.InnerHtml;
}

Ponuka