Určovanie inline šírka v css - css

Predpokladajme, že máte tento html:

<span> aaa </span> <a> bbb </a>
<br>
<span> ccccccc </span> <a> dddd </a>

Potrebujeme, aby rozpätie malo určitú šírku, takže existuje určité rozloženie.

Ako to robíte bez použitia plávajúceho divu?

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Mohli by ste štýl vystihnúť display: block, alebo inline-block (IE niekedy má problémy s týmto) a potom definovať šírku.

Prečo? Wellspan je inline prvok a nemôžete definovať šírku a výšku vložených prvkov, takže musíte "konvertovať" rozpätie na prvok bloku.


1 pre odpoveď č. 2

inline-block,


1 pre odpoveď č. 3

Ak sa pokúšate vytvoriť tabuľku bez tabuľky, skontrolujte tento príklad zoznam definícií


Ponuka