Určitý kaskádový štýl potrebuje objasnenie - css

Môže niekto plz vysvetliť význam nodec?

Videl som, že sa používa ako a.nodec v CSS

Ale úplne netuší, aký je účel tohto použitia.

TQ

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Ak ste niečo videli

a.nodec {
...
}

Potom "nodec" je názov triedy značky "a" ako v tomto HTML:

<a class="nodec" href="?">Link #1</a>
<a class="nodec" href="?">Link #2</a>

Ponuka