môžem použiť postgresql v android telefóne? - android, postgresql, postgresql-9.3

Snažím sa vyvinúť aplikáciu pre Android a chcem používať databázu v mojej aplikácii. Viem, že môžem používať sqllite v systéme Android, ale je možné použiť namiesto sqllite Postgres?

Hovorím o inštalácii db v telefóne a nepoužívaní vzdialeného DB servera.

Je to možné?

Všetky odpovede sú vítané.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Neexistuje port PostgreSQL pre Android.

PostgreSQL sa nedá kompilovať pre systém Android.A naozaj by to malo veľmi malý zmysel: PostgreSQL je vhodný najmä pre rozsiahle databázy a prístup pre viacerých používateľov. Tiež je nepravdepodobné, že budete potrebovať funkciu PostGISu na zariadení s Androidom. Existuje niekoľko aplikácií pre databázové a priestorové dátové aplikácie alebo môžete vytvoriť svoje vlastné z dostupných súborov nástrojov.


0 pre odpoveď č. 2

Zdá sa, teraz môžeš, pomocou aplikácie Termux (emulátor terminálu a prostredia Linux pre Android a Chromebook).


Ponuka