Zend Framework :: rozszerzenie zakresu zmiennych akcji dla części - zend-framework, action, partials

Chcę wiedzieć, czy istnieje jakiś inny sposóbdzięki któremu możemy uzyskać dostęp do nazwy kontrolera, nazwy akcji i innych zmiennych w częściowym. Innymi słowy, chcę rozszerzyć zakres mojej zmiennej akcji, aby uzyskać dostęp do wewnątrz szablonów częściowych, zamiast przekazywać los wraz z wywołaniem do szablonu częściowego.

Dzięki -DevD.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz rozszerzyć kontrolery, aby skonfigurować niezbędne zmienne w widoku $. http://framework.zend.com/manual/en/zend.controller.action.html

Wtyczka kontrolera mogłaby zrobić to samo. http://framework.zend.com/manual/en/zend.controller.plugins.html


Menu