ZendUuid dlaczego istnieje w zend framwork2 - zend-framework

Chcę użyć ZendUuid i znalazłem tutaj

Ale kiedy sprawdzam mój lokalny Zend, to nie istnieje

Jak mam to wykorzystać w mojej aplikacji?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

To nie istnieje. Strona wiki, z którą się łączysz, jest propozycją dla komponentu, i która nigdy nie weszła do struktury.


Menu