SQL Query Włącz elementy pola w kolumny - sql, ms-access

Mam tabelę, która wygląda tak

[Serial Number]  [EventNumber]  [DateTimeStamp]   [DataElement] [DataValue]
XXXX1         1     7/7/2013 10:00 AM    Height     62
XXXX1         1     7/7/2013 10:00 AM    Mass      12
XXXX1         1     8/3/2013 3:00 PM     Length     13
XXXX1         1     8/3/2013 3:00 PM     Width     60
XXXX1         2     10/10/2013 10:00 AM   Height     22
XXXX1         2     10/10/2013 10:00 AM   Mass      21
XXXX1         2     10/12/2013 10:00 AM   Length     7
XXXX1         2     10/12/2013 11:00 AM   Width     67

Pracownicy w fabryce wprowadzają dane za pośrednictweminterfejs internetowy i kończy się w tej tabeli. Tabela zawiera setki numerów seryjnych, a każdy numer seryjny może zawierać do 19 lub więcej zdarzeń. Każde zdarzenie to niektóre parametry, które są mierzone. Po wykonaniu pomiarów wykonywane są pewne modyfikacje, a pomiary są ponownie wykonywane dla zdarzenia sekwencyjnego.

Chciałbym utworzyć tabelę podobną do tej dla konkretnego numeru seryjnego za pomocą zapytania SQL

[Serial Number] [EventNumber] [Height]  [Mass]  [Width]  [Lenght]
XXXX1         1      62     12    13    20
XXXX1         2      10     etc   etc
XXXX1         3      etc
XXXX1         4      etc

Wiem, że potrzebuję użyć pivota, ale nie mogę wymyślić poprawnego kodu SQL.

Uwaga: Dane użyte w tym przykładzie są tworzone, ale struktura jest taka sama.

Z góry dziękuję

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego:

TRANSFORM Sum(t.DataValue) AS SumOfDataValue
SELECT t.[Serial Number], t.EventNumber
FROM Table1 AS t
GROUP BY t.[Serial Number], t.EventNumber
PIVOT t.DataElement;

Daj mi znać, jeśli jakieś problemy.


Menu