Program dodany do ścieżki, ale cmd nie rozpoznaje / nie znajduje (menedżer wersji ruby ​​dla Windows) - ruby, cmd, pik

Zainstalowałem pik w maszynie Windows, więc mogęzarządzaj wersjami ruby ​​Dodałem również ścieżkę do zmiennej PATH, ale pik nie jest rozpoznawany, stworzyłem również alias, ale to powoduje błąd, gdy jest używany, ale program działa poprawnie, gdy uruchomię go bezpośrednio (" C: ruby_binpik ").

Co się dzieje?

p.s. ruby jest zainstalowany w "C: ruby", tylko po to, żebyś wiedział.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

W końcu użyłem instalatora systemu Windows i to zadziałało, nie wiem, dlaczego działało nad wersją klejnotu rubinowego, ale cokolwiek, więc lekcja na przyszłość, wystarczy użyć instalatora systemu Windows.


Menu