Screen Capture / Saving CSS3 do obrazu w jakiś sposób? - ruby-on-rails, ruby, ruby-on-rails-3, zrzut ekranu

Mam element div, który ma rozmiar 512 x 512, a użytkownik może przeciągać i upuszczać pliki.

Chciałbym zapisać to do wykorzystania w wiadomości e-mail, która nie obsługuje wielu właściwości CSS.

Moim początkowym pomysłem było zrobienie zrzutu ekranu i przycięcie go, ale wydaje mi się, że nie jest to dobry sposób na zrobienie tego.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Zorientowałem się, jak to zrobić i napisałem na niej post na blogu - http://jbeas.com/ruby-on-rails/rails-screenshot-pdf-gem/


Menu