Autotask API Dokumentacja integrująca PHP - php, web-services, api, symfony

Czy ktoś z tego miał doświadczenie w tym zakresie? Przykład ich dokumentacji API wykorzystuje VB .NET. Chcę tylko wiedzieć, czy można zamiast tego używać PHP.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Tak to mozliwe.

Ostatnio to zrobiłem i pracowałem nad CAKEPHP Framework.

Pierwszym krokiem byłoby uzyskanie właściwego połączenia z zadaniem Autotask. Gdy to zrobisz, możesz użyć różnych funkcji, takich jak zapytanie, stworzyć itd


0 dla odpowiedzi nr 2

Tak, to całkiem możliwe możesz zobaczyć http://theninthnode.com/2010/11/connecting-to-autotask-with-php/


Menu