Czy Zend Framework może działać w pełni bez serwera Zend? - php, zend-framework, zend-server

Wskrzeszamy stary kod, z którego korzystaliśmyFramework Zend. Stary kod rozszerza kilka klas Zend, wywołuje getOptions () i używa innych funkcji Zend. Próbowaliśmy zainstalować Zend Framework z XAMPP (kliknij tutaj) bez serwera Zend. Mamy wiele błędów, które uniemożliwiają prawidłowe renderowanie starszej witryny.

Czy Zend Server jest niezbędny do korzystania ze wszystkich metod itp. Zend Framework?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Tak, możesz uruchomić Zend Framework bez ZendSerwer (i domyślam się, że jest to o wiele bardziej powszechna konfiguracja niż używanie obu razem). Jedyne, co mogę myśleć w ZF, które wymagałoby Zend Server, byłoby Zend Server Cache Backend.

Jest bardziej prawdopodobne, że Twój problem spadnie doróżnica w konfiguracji pomiędzy starym serwerem a nowym. Jeśli możesz podać przykłady niektórych błędów, które dostaniesz, być może będziemy w stanie zasugerować, gdzie szukać.


Menu