Trzeba zintegrować phpFox i Wordpress, aby istniało jedno logowanie - php, wordpress

phpFox powinien zająć się zarządzaniem loginem,dodaj użytkownika i edytuj użytkownika. Ale chciałby automatycznie utworzyć odpowiednie konto Wordpress, gdy użytkownik zarejestruje się w phpFox. A kiedy użytkownik loguje się do phpFox, użytkownik jest automatycznie logowany do Wordpressa, więc użytkownik nie zdaje sobie nawet sprawy, że istnieje konto użytkownika Wordpress lub konto użytkownika.

Jaki byłby najlepszy sposób na zrobienie tego?

Aplikacje będą znajdować się na tym samym serwerze, dzięki czemu mogą nawiązywać połączenia natywne lub korzystać z curl.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Skończyło się na tym, automatycznie tworząc użytkownika WP (przy użyciu wywołania ajax jquery), gdy został utworzony użytkownik phpFox. Następnie, po zalogowaniu się użytkownika phpFox, ponownie użyj jquery, aby opublikować formularz logowania do WP.


Menu