połączenie z bazą danych Oracle w Reactjs - node.js, reactjs, oracle11g

I am doing a database project using reactjs for frontend i baza danych Oracle do połączenia z bazą danych. Wiele źródeł połączenia React i MySQL jest dostępnych, ale nie ma prawie żadnego źródła połączenia z bazą danych Oracle w React. Jak to zrobić? dostępna jest dokumentacja dla połączenia nodejs oracle.so mogę połączyć się z bazą danych, ale jak wyświetlić wyniki na localhost za pomocą Reactjs? Próbowałem utworzyć prosty plik javascript i połączyć się z nim w oracle.I byłem w stanie uzyskać dane na konsoli, ale jak mogę wysłać go na localhost?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Potrzebujesz apisa do działania jako pomost międzyaplikacja reactjs i db Oracle. Możesz użyć dowolnego stosu backendu dla połączenia oracle db i apis jak nodejs, python itp. Reactjs nie ma być używany dla aplikacji po stronie serwera, jego jedynym przeznaczeniem jest działanie w przeglądarce.


Menu