Czy jest możliwe, aby liczba blokad była większa niż liczba wiader w aplikacji ConcurrentHashMap w języku Java? - Java, wielowątkowość, blokowanie, concurrenthashmap

Jak wiemy, java ConcurrentHashMap ma wiele wewnętrznych blokad, a każdy z nich chroni pewien region tablicy kubłów.

public ConcurrentHashMap (int initialCapacity, loat loadFactor, int concurrencyLevel)

initialCapacity: 16; loadFactory: 0.75f; concurrencyLevel: 16.

Domyślna wartość concurrencyLevel i initialCapacity jest taka sama.

Czy można mieć więcej nie? zamków niż nie. z wiadrami?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie, CHM używa każdego wiadra jako blokady (przed Java 7 każdy z nich był a ReentrantLock teraz każdy kubeł będzie synchronized. Tak więc z definicji nie może być więcej blokad.


Powiązane pytania
Menu