Jakie równoważne typy danych w WinApi w JavaSE? - java, c ++, c, winapi

Jakie równoważne typy danych w WinApi w JavaSE?

To pytanie, aby skorzystać z techniki JNA w JavaSE. Na przykład stwierdzono, że WORD Equivalent jest krótki.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Oto, co zebrałem (robiłem tylko prymitywy):

Legenda: JAVA - WINAPI (.NET TypeName)

  • bajt - CCHAR (bajt) (Typ BYTE w systemie Windows jest niepodpisany (od 0 do 255) .Użycie CCHAR daje prawidłowy zakres (-128 do 127))
  • krótki - INT16 (krótki)
  • int - INT32 (Integer)
  • długi - INT64 (długi)
  • float - FLOAT (pojedynczy)
  • double - LONGLONG (Double) (prawdopodobnie nie jest to prawda ... brak punktów zmiennoprzecinkowych 64-bitowych w WINAPI)
  • bool - BOOLEAN (Boolean) (w .NET istnieją 2 typy Boolean: BOOL (4 bajty) i BOOLEAN (1 bajt))
  • char - WCHAR (Char)

Wprowadziłem obie wersje WINAPI, ponieważ jeśli używasz C, możesz użyć albo TypeName. Jeśli jesteś w C # lub VB.Net, będziesz potrzebować TypeName między nawiasami.


Menu