Czy możemy skryptować testowanie bazy danych przy użyciu Selenium? - java, sql, selen

Czy wystarczy napisać skrypt o minimalnym użyciu SQL do testowania bazy danych witryny za pomocą selenu lub testów manualnych?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie selen (tester przeglądarki), ale możesz go użyć JBehave.

Powinieneś używać JBehave (lub podobnego BDD narzędzie) do sterowania testowaniem systemu.

ty mógłby Zrób to za pomocą testów jednostkowych, ale nie zrobiłbym tego, ponieważwymaga bazy danych, która jest zwykle poza zakresem "testu jednostkowego", nie ma sensu używać szyderczej architektury, ponieważ jest to baza danych, którą chcesz przetestować, a nie kod ją wywołujący.


Menu