jak uzyskać wartość z pliku tekstowego przez excel vba? - excel, vba, tekst

Mam plik tekstowy z takimi informacjami jak

{"status": 200, "współrzędne_źródłowe": [[52,55407,13.160621]], "współrzędne docelowe": [[52,431237,132,74044], [52,55409,13.720557], [52,55407,13.160621]], "distance_table": [[31574 30971,0]]}

i chciałbym mieć stół w programie Excel

columns status, source, destination, distance_table and theirs values.

Dzięki za pomoc

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1
Open file For Input As #1
Text = ""
Do Until EOF(1)
Line Input #1, textline
Text = Text & textline
Loop

Close #1

Dzięki temu masz wszystkie dane w zmiennej "tekst". Teraz możesz wypełnić dane w odpowiednich kolumnach za pomocą InStr.


Menu