Różnica między Application.sum a Application.Sum w programie Excel 2007 VBA - excel, vba, excel-2007

Piszę makro w języku VBA, aby uzyskać sumę wartości zakresu w programie Excel 2007. Jednak za każdym razem, gdy próbuję wpisać następujący kod:

sum = Application.Sum(Range("C2:C19")

Redaktor zamienia go w:

sum = Application.sum(Range("C2:C19")

Ponieważ nie byłem pewien różnicy międzywypróbowałem je w okienku Natychmiastowym za pomocą polecenia Drukuj. Ta z Application.sum daje mi złą sumę, podczas gdy ta z Application.Sum daje mi prawidłową sumę. Ale ponieważ edytor automatycznie zmienia sumę na sumę, nie jestem w stanie przejść dalej. Czy ktoś może mi powiedzieć, co się tutaj dzieje?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Podstawowe pytanie, dlaczego VBIDE się zmienia"Suma" do "sumy" odnosi się do funkcji automatycznej kapitalizacji edytora. Zadeklarowałeś zmienną jako "sumę", która ma pierwszeństwo przed wbudowaną funkcją, jeśli chodzi o wielkość liter. "Sum", wtedy nie zobaczyłbyś zmiany. W rzeczywistości Application.Sum i Application.sum są takie same.

Wystąpił problem polegający na tym, że używasz istniejącej funkcji jako nazwy zmiennej. To dlatego nie zadziała.


Powiązane pytania
Menu