zignoruj ​​puste komórki w zakresie - excel, vba, excel-vba, range

Mam tylko 2 zakresy, powiedzmy Zakres ("A1: A10") i Zakres ("B1: B10"), a następnie uruchom ten kod:

Dim a, b, i, j
i = 2: j = 2


For Each a In range("A1:A10")
For Each b In range("B1:B10")
range("D" & i).Value = a
range("E" & j).Value = b
j = j + 1
i = i + 1
Next b
Next a

Napis końcowy

Muszę stworzyć If warunek pominięcia pustych pól, ale wydaje się, że nie działa.

Drugie Pytanie:

Gdybym miał nazwać zakres po ustawieniu ich jako selekcji i xltodown, jak byś to zrobił?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

możesz to zrobić tak:

Dim a, b, i, j
i = 2: j = 2


For Each a In range("A1:A10")
For Each b In range("B1:B10")
If b.Value="" Then
GoTo ContinueInnerForLoop
End If
range("D" & i).Value = a
range("E" & j).Value = b
j = j + 1
i = i + 1
ContinueInnerForLoop:
Next b
Next a

od dalej nie jest obsługiwany w VBA, preferowany sposób użycia etykiety i przejście do.

Mam nadzieję, że to pomoże!


Menu