Podsumowanie programu Excel z wielu kolumn, w których data pomiędzy wieloma kolumnami - Excel, Data, Sumifs

Potrzebuję pomocy przy obliczaniu sumy excela!

Mam tabelę z 4 polami kwot i 4 polami dat Tabela Excel

Muszę obliczyć sumę ze wszystkich kolumn kwot, które są w danym miesiącu i uzyskać wynik podobny do tego:

Styczeń 2016 r. - Suma ogółem Styczeń 2017 r. - Suma ogółem

itp...

Już próbuję tego: = SUMA (A2: A9, B2: B9, "> =" & "09/01/2016", B2: B9, "<=" i "09/30/2016")

do znalezienia sumy dla kolumny A między datami w kolumnie B, ale nie mogę znaleźć sposobu na obliczenie sumy dla wszystkich kolumn wartości, które znajdują się między wszystkimi kolumnami dat ...

Z góry dziękuję za pomoc...

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego:

=SUMIFS(A2:G9,B2:H9,">="&"09/01/2016",B2:H9,"<="&"09/30/2016")

Zwróć uwagę, jak kolumny są przesunięte o jeden.

wprowadź opis obrazu tutaj


Powiązane pytania
Menu