Django 1.7 vs Django1.6 vs Django 1.5 [zamknięty] - django, django-south, django-1.5, django-1.6

Rozwijałem się przy użyciu Django 1.5.Czy warto przejść od Django 1.5 do Django 1.6 lub Django 1.7? Wiem, że w wersji 1.7 migracja stanowi rdzeń Django. Czym różni się od południa?

Odpowiedzi:

17 dla odpowiedzi nr 1

Django 1.6 jest stosunkowo przyrostową aktualizacją w stosunku do Django 1.7.

Django 1.6 dodaje kilka funkcji komfortu (tj., uproszczone szablony projektów i domyślnie włączone przez administratora) dla nowych projektów i drobne remonty w algorytmach (tzn. zapisywanie modelu). Istnieje również mnóstwo innych funkcji, które powodują, że rozwój jest stosunkowo łatwiejszy w porównaniu z 1.5.

Django 1.7, jak już zauważyłeś, zawiera funkcje migracji, ponadto wymusza Python 2.7 (co może lub nie powinno być problemem dla ciebie) .Migracja opiera się na południu, więc jest podobna do użycia. Oprócz różnych ulepszeń, dodatek skupił się na agnostyce bazy danych, ulepszonej autodetekcji i poprawie formatu pliku migracji.

W przypadku obu tych aktualizacji przepływ pracy nie powinien się znacząco zmienić.


Menu