Jak wybrać wiersz widoku siatki przez proste kliknięcie - c #, asp.net, gridview

Jak mogę wybrać wiersz klikając w dowolnym miejscu w tym wierszu w widoku siatki? Które zdarzenie gridview byłoby dla niego odpowiednie?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie ma gotowej do użycia funkcji. Ale ten facet wyjaśnia, jak to zrobić.

Zasadniczo konieczne jest rozszerzenie klasy DataGrid i dodanie do niej zdarzenia RowClicked.


Menu