Jak uzyskać kod źródłowy HTML z przeglądarki internetowej gecko? InnerHtml już nie istnieje - c #, gecko, geckofx

GeckoFx v22

GeckoElement element = null;
var geckoDomElement = WebBrowser1.Document.DocumentElement;
if(geckoDomElement  is GeckoElement)
element = (GeckoElement)geckoDomElement ;

var innerHtml = element.InnerHtml;

ale już nie ma InnerHtml metoda. Jak uzyskać kod źródłowy HTML z przeglądarki internetowej gecko?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Prześlij do GeckoHtmlElement zamiast GeckoElement.

GeckoHtmlElement element = null;
var geckoDomElement = WebBrowser1.Document.DocumentElement;
if(geckoDomElement is GeckoHtmlElement)
{
element = (GeckoHtmlElement)geckoDomElement;
var innerHtml = element.InnerHtml;
}

Menu