Как да странизирате данните чрез zend framework? - зен-рамка, странициране

Трябва ми пейджър за моя проект.

Намерих много различни видове пейджър в мрежата, но имам нужда от пейджър, че това е стандарт за структурата на mvc и zend framework.

Отговори:

2 за отговор № 1

Ако искаш да кажеш номериране на страници тогава трябва да започнете Zend_Paginator Ръководство за програмиране на програмиста


Свързани въпроси
Най - известен