Zend Framework :: разширяване на обхвата на действие на променливата за частици - zend-framework, action, partials

Искам да знам дали има друг начинчрез който можем да получим достъп до името на контролера, името на действието и други променливи вътре в частичната. С други думи, искам да разширя обхвата на променливата ми за действие, за да получа достъп в рамките на частичните шаблони, вместо да предавам партидата заедно с обаждането до частичен шаблон.

Благодаря -DevD.

Отговори:

0 за отговор № 1

Можете да разширите контролерите си, за да настроите необходимите променливи в изгледа на $. http://framework.zend.com/manual/en/zend.controller.action.html

Приставката за контролер ще може да направи същото. http://framework.zend.com/manual/en/zend.controller.plugins.html


Свързани въпроси
Най - известен