Youtube iframe не се вгражда в уебсайта ми? - YouTube, YouTube-api, YouTube-iframe-api

Искам да вградя YouTube видео през "iframe", но YouTube е забрана в моята страна, препоръчва ми как да вградите видео на моя сайт!

[1]: тук е приложено изображение, което показва, че YouTube не е достъпна в моята страна

Отговори:

0 за отговор № 1

Видеоклипът ще бъде вграден, дори и да не го виждате.

Ако искате да го видите, ще трябва да настроите VPN и той ще изпрати вашия интернет трафик през защитен VPN тунел, за да можете да видите видеоклипа в YouTube и да проверите видеото.


Свързани въпроси
Получавайте URL стойности от