Geckofx се зареди страницата на URL адресите - wpf, gecko, geckofx

Използвам geckofx-22 в моето WPF приложение. Искам да проверя текущия URL адрес на страницата, който е зареден в контрола geckofx. Не може да намери свойство за същото.

Отговори:

0 за отговор № 1

Опитвам GeckoWebBrowser.Url

GeckoFx използва nsIWebNavigation интерфейс за осъществяване на това.


0 за отговор № 2

Използвайте кода по-долу за WPF и го поставете в Geckofx-WPF GeckoWebBrowser.cs

    /// <summary>
/// Gets the <see cref="Url"/> currently displayed in the web browser.
/// Use the <see cref="Navigate(string)"/> method to change the URL.
/// </summary>
[BrowsableAttribute(false)]
public Uri Url
{
get
{
if (_webNav == null)
return null;

nsIURI locationComObject = _webNav.GetCurrentURIAttribute();
var uri = locationComObject.ToUri();
Xpcom.FreeComObject(ref locationComObject);
return uri ?? new Uri("about:blank");
}
}

След това можете да получите достъп до URL адреса като

geckoWebbrowser.Url;

Свързани въпроси
Най - известен