селен преход в уеб тест към Java аплет тест и обратно - селен, мрежа, аплет

Имам автоматизиран уеб тест, написан с помощтаселен, и тя работи чудесно за уеб част от моя тест. Но част от теста от уеб страницата всъщност изпълнява локален Java applet (изтеглен, ако не и там), който изпълнява функция и след това автоматично се затваря, когато е готов. Бих искал тестът на селен да се прехвърли безпроблемно в автоматизиран тест, който мога да тичам на аплет за Java и след това да продължим, след като автоматичната част от теста на java аплета е завършена.Всякакви предложения за това как да отида за това?

Отговори:

0 за отговор № 1

Можете да добавите в библиотеката за тестване на Swing, като ФЕСТ и продължете с тестването на аплетите. След като секцията за аплет е завършена, можете да се върнете към Селен за вашата уеб част.

Доколкото знам, не сте могли да направите тестването на аплетите с помощта на селен.

Редактиране: Изглежда, че Googling "swing gui testing" ви дава няколко други опции.


Свързани въпроси
Най - известен