Autotask API Документация за интегриране на PHP - php, web - услуги, api, symfony

Всеки от тук има опит в това? Примерът на тяхната документация за API използва VB .NET. Просто искам да знам дали вместо това е възможно да се използва PHP.

Отговори:

1 за отговор № 1

Да, това е възможно.

Наскоро направих това и работех по рамката на CAKEPHP.

Първата стъпка би била връзката с Autotask задача да е правилна. След като направите това, можете да използвате различните функции като заявка, създаване и т.н.


0 за отговор № 2

Да, това е напълно възможно можеш да видиш http://theninthnode.com/2010/11/connecting-to-autotask-with-php/


Свързани въпроси
Най - известен