Инсталиране на Zend 1.11 - php, zend-framework

Понастоящем имам PHP 5.4 настройка, можем ли да инсталираме Zend 1.11 с него или трябва да отидем за Zend 2 (не сме се справили с прилични уроци, обясняващи настройката за Zend 2 на WAMP)

Опитах се да инсталирам 1.11, но дава грешка при използване на zf CLI

***************************** ZF ERROR ********************************
In order to run the zf command, you need to ensure that Zend Framework
is inside your include_path.  There are a variety of ways that you can
ensure that this zf command line tool knows where the Zend Framework
library is on your system, but not all of them can be described here.

Отговори:

0 за отговор № 1

Можете да изпълните изцяло Zend Framework 1.11 с PHP 5.4.

Грешката, която получавате, е, защото се опитвате да използвате "zf" в командния ред, но PHP не може да намери къде е заредена рамката Zend. include_path във вашия php.ini файл и актуализирайте пътя, за да включите къде сте инсталирали Zend Framework.

Не забравяйте да рестартирате уеб сървъра си след като сте го направили!


Свързани въпроси
Най - известен