Какви са добрите ресурси за изучаване на рамката Zend? [затворен] - php, zend-framework

Какво е ефективен начин за някой, който познава PHP и Ruby on Rails, бързо да вдигне рамката Zend?

Отговори:

2 за отговор № 1

Мисля, че като вече имам опитRoR и PHP, вече сте счупили задната част на задачата. RoR следва същата структура на архитектурата като Zend Framework (MVC); и така вече ще имате абстрактно разбиране за първото приложение на Zend Framework.

Не знам каквито и да са ресурсиспециално насочени към прехода на програмисти на RoR към програмистите на Zend Framework (които биха направили добра тема за книга), обаче (поне) със синтактично разбиране на PHP, препоръчвам да прочетете един от следните статии:

  1. Официалното ръководство за бърз старт
  2. Първи стъпки на Rob Allen с Zend Framework 1.8

Винаги можете да публикувате въпроси за S.O. ако останеш!


1 за отговор № 2

Аз ще добавя харесвам форум посветен на ЗФ, който ми помогна много.


0 за отговор № 3

Бих искал също така да посоча БЕЗПЛАТНА книга за Zend Framework намираща се в: http://www.survivethedeepend.com


Свързани въпроси
Най - известен