връзка с базата данни Oracle в Reactjs - node.js, reactjs, oracle11g

I am doing a database project using reactjs for frontend и базата данни на Oracle за връзката към базата данни. Много източници за свързване на React и MySQL са налични, но няма почти никакъв източник за връзка с базата данни Oracle в React.How да го направя? документация за nodejs оракул връзка е available.so мога да се свържете с базата данни, но как да покажа резултати на localhost използва Reactjs? Аз се опитах да се създаде прост javascript файл и да се свържете с Oracle в it.I бях в състояние да получите данни за конзолата, но как мога да го публикувате на localhost?

Отговори:

0 за отговор № 1

Нуждаете се от APIS, за да действате като мост между тяхреакция на приложение и оракул db. Можете да използвате който и да е backend стек за връзка с oracle db и apis като nodejs, python и т.н. Reactjs не трябва да се използва за сървъри, а само за интерфейса, предназначен да работи в браузър.


Свързани въпроси
Най - известен